Andrzejewska Ewa

Bach Mariusz

Bartosiewicz Roman

Batyra Barbara

Bednarski Włodzimierz

Bienias Lidia

Bizoń Andrzej

Błeszyński Jan

Boniuszko Alicja

Borkowska Wanda

Butenko Bohdan

Chodnikiewicz Janusz

Czerniejewska-Herzig Teresa

Czyż Jacek

Ćwioro Zdzisław

Denysenko Włodzimierz

Dębicka Zenobia

Długosz Bogdan

Dominik Jerzy

Dunin-Kurtycz Barbara

Dyszkiewicz Tadeusz

Fijałkowski Ryszard

Gajewski Ryszard

Gała Henryk

Głoskowski Andrzej

Gościmska Aleftyna

Gres Ewa

Gruza Jerzy

Guderian-Czaplińska Ewa

Hundziak-Jankowska Bożena

Janion Maria

Jankowski Andrzej

Jarocka Danuta

Jaroszyński Czesław

Jurasz Tadeusz

Kalczyński Krzysztof

Karelus-Malska Łucja

Karewicz Emil

Klimek Mikołaj

Knapik Franciszek

Kobuszewski Jan

Kolba Krzysztof

Konarzewska Wanda

Kondratiuk Janusz

Korcelli Jacek

Kossakowska-Fijałkowska Agnieszka

Kostecki Wojciech

Koszak Władysław

Kościałkowska Maria

Królikowski Paweł

Kruczkowski Roman

Krupa Wiesław

Krupska-Wysocka Krystyna

Krzyńska-Pielat Magdalena

Krzywicki Zdzisław

Krzywicki Bohdan

Kubowicz Piotr

Kujawa Teresa

Kulaszewicz Jan

Kurpias Teresa

Laskowska Irena

Lenczowski Jacek

Ludawska Janina

Ładysz Bernard

Łapiński-Gaździński Jerzy

Marcinkiewicz Jacek

Marisówna Janina

Markiewicz Tomasz

Michalewicz Zofia

Mzurkiewicz Sławomir

Niderhaus Włodzimierz

Orłowski Arkadiusz

Owczaczyk Jerzy

Oyrzanowska-Zielonacka Elżbieta

Pajchel Renata

Pałłasz Edward

Pec-Ślesicka Barbara

Penderecki Krzysztof

Próchnicka Romana

Pysznik Władysław

Raczak Lech

Raczkowska Halina

Radwański Ryszard

Rogalski Robert

Rok Roman

Rosanowski Dariusz

Rybicki Witold

Smolińska Lucyna

Sorbian-Kasprzycka Tamara

Stangret Maria

Stebnicka Maria

Strzelecki Andrzej

Swarowska-Walawska Monika

Szadaj Ryszard

Szczepanik Piotr

Szejd Romuald

Szułowicz Teresa

Szwarc Marek

Targowski Jan

Telatycka Alicja

Tesarz Jan

Wasylkowski Janusz

Wesołowski Jerzy

Wiszniewski Włodzimierz

Wiśniewski Robert

Wortman Marek

Zacharewicz Kiejstut

Zaorski Ryszard Daniel

Zdunek-Antkowiak Hanna

Zięba Stanisław